Hotsender Dokumentacja

POST Wysyłka masowych wiadomości SMS

ADRES

https://hotsender.pl/api/v1/sms/eco


OPIS

Wysyła multi wiadomości ECO dla wybranych numerów telefonu oraz pod określoną nazwą nadawcy.


PARAMETRY

Parametr Opis Typ Wymagany
to Numery telefonów na które zostaną wysłane wiadomości. Numery muszą posiadać międzynarodowy format (Np. 48123456789) Array TAK
text Treśc wiadomości która zostanie wysłana String TAK
callback Adres WWW na który odesłane zostaną statystki. Statystyki zostają zapisywane również w panelu Hotsender dlatego też w przypadku braku parametru callback istnieje możliwość odwołania się do nich w przyszłości String NIE
callbackData Dodatkowe dane przesyłane w wypadku podania adresu callback. Np. tajny kod przypisany do danej wysyłki lub większa ilość danych w formacie JSON. String NIE

PRZYKŁAD UŻYCIA ( PHP )ZWRÓCONA ODPOWIEDŹ W FORMACIE JSON


OPIS ODPOWIEDZI


Parametr Typ Opis
error Boolean TRUE jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd, FALSE jeżeli nie ma błędów
status Integer Kod odpowiedzi zwrotnej. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ
message String Wiadomośc przypisana do kodu odpowiedzi. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ
campaignDetails Array Tablica zwracająca szczegóły dotyczące wysłanej kampanii
price Float Łączna cena za wysłaną kampanie sms naliczona w panelu hotsender
currency String Waluta w jakiej została naliczona opłata za kampanie
bulkId String Identyfikator całej kampanii. Do każdej wiadomości wysłanej w raporcie callback zostanie przypisany ten identyfikator