Hotsender Dokumentacja

Co zwraca nam API?

OPIS

Zwracamy Ci kody odpowiedzi które ułatwią Ci Tworzenie aplikacji i rozpoznawanie błędów


KODY ODPOWIEDZI

Kod Wiadomośc Opis Typ
101 Wiadomość zależna od adresu żądania Kod oznacza pomyślnie wykonaną czynność. Zwracany jest zawsze wtedy kiedy wszyskie czynności wykonają się poprawnie SUKCES
200 Błędne dane logowania Zwracany w przypadku braku i/lub błędnego uwierzytelnienia BŁĄD
201 Brak wymaganych parametrów Zwracany w przypadku braku wymaganych parametrów BŁĄD
202 Saldo konta jest zbyt małe Zwracany w przypadku zbyt małego salda na Twoim koncie w serwisie HotSender BŁĄD