Hotsender Dokumentacja

GET Saldo konta

ADRES

https://hotsender.pl/api/v1/account/balance

OPIS

Zwrócone zostanie aktualne saldo konta.


PRZYKŁAD UŻYCIA ( PHP )ZWRÓCONA ODPOWIEDŹ W FORMACIE JSON


OPIS ODPOWIEDZI


Parametr Typ Opis
error Boolean TRUE jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd, FALSE jeżeli nie ma błędów
status Integer Kod odpowiedzi zwrotnej. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ
message String Wiadomośc przypisana do kodu odpowiedzi. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ