Hotsender Dokumentacja

POST Filtracja numerów

ADRES

https://hotsender.pl/api/v1/number/filtering

OPIS

Numery zostają przefiltrowane w systemach operatorów a następnie zwracane zostają tylko poprawne numery oraz ilość błednych i poprawnych numerów w liczbach.

Uwaga
Zalecamy przesyłanie numerów w formacie międzynarodowym(prefix+numer) np. 48999888777. Numery bez prefixów zostajną uznane za błędne.

PARAMETRY

Parametr Opis Typ Wymagany
numbers Lista numerów telefonu do przefiltrowania Array TAK

PRZYKŁAD UŻYCIA ( PHP )ZWRÓCONA ODPOWIEDŹ W FORMACIE JSON


OPIS ODPOWIEDZI


Parametr Typ Opis
error Boolean TRUE jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd, FALSE jeżeli nie ma błędów
status Integer Kod odpowiedzi zwrotnej. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ
message String Wiadomośc przypisana do kodu odpowiedzi. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ
results Array Działające, przefiltrowane numery telefonów
goodCount String Liczba poprawnych numerów
wrongCount String Liczba błędnych numerów