Hotsender Dokumentacja

POST Wysyłka kodu dostępu SMS

ADRES

https://hotsender.pl/api/v1/sms/accessCode


OPIS

Kod dostępu zostaje wysyłany na podany numer telefonu a następnie zwracany. Kod składa się wyłącznie z małych i dużych liter alfabetu bez Polskich znaków


PARAMETRY

Parametr Opis Typ Wymagany
from Nazwa nadawcy. Maksymalnie 12 znaków String TAK
to Numer telefonu na który wysłany zostanie kod dostępu String TAK
length Długość kodu max 12 znaków. Domyślnie 8 znaków. Jeżeli wartość zostanie przekroczona, wysłany zostanie kod o długości domyślnej String NIE

PRZYKŁAD UŻYCIA ( PHP )ZWRÓCONA ODPOWIEDŹ W FORMACIE JSON


OPIS ODPOWIEDZI


Parametr Typ Opis
error Boolean TRUE jeżeli wystąpi jakikolwiek błąd, FALSE jeżeli nie ma błędów
status Integer Kod odpowiedzi zwrotnej. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ
message String Wiadomośc przypisana do kodu odpowiedzi. Wszystkie kody odpowiedzi TUTAJ
accessCode String Kod dostępu wysłany na podany numer telefonu